آقای احمدی نژاد – خجالت هم خوب چیزیه

دو روز از زلزله در استان بوشهر میگذرد. امروز آقای رییس جمهور کجا رفتند؟ شهرستان شاهرود در استان سمنان. 
در این ٨ سال گذشته ما هزاران بار از دهان ایشون تمجید و تقدیر “ملت بزرگ ایران” را شنیدیم.
جناب رییس جمهور: شعار تو خالی کیلویی دو تو من (٢ ضربدر یک تومان).
حالا بگیم هنوز پس لرزه داره اتفاق میوفته. باشه. حد اقل  چرا در تهران نموندی که سر پرستی امداد را بکنی؟ تو این بد بختی سفر استانی سننه؟
این دفعه اول نیست که جناب عالی بعد از زلزله جیم میشی.
دفعه قبل که در استان آذربایجان زلزله شد بجای اینکه بری اونجا پا شدی رفتی عربستان.
. تازه دیدیم که چه جوری تحویلت گرفتند.
 رئیس جمهور ایران ملت زلزله زده خودش را ول کرد رفت کنفرانس در عربستان. اونوقت دوستهای عربستانی شما چه تاجی رو سر شما گذاشتند؟ معاون وزیر امور خارجه خودشون را فرستادند ایران برای کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در تهران. چی دادی و چی گرفتی؟
 به جملات دردناک این جوان گوش بده و فوری پاشو برو بوشهر. تجسم کن بلایی سر فامیل چاوز اومده….

One thought on “آقای احمدی نژاد – خجالت هم خوب چیزیه

  1. חנדה אורה, בארכאללאה, ח’וב נושתי, ואמא פכר מיכוני כה אין בי מורוות מירה – יא ח’ודאי נכרדה מימונה? יעני אוניכירו מיגם כה פטאמילשה.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s