پیام دولت اسرائیل به ایران با حمله به سوریه

مئیر جاودانفر- اسرائیل با حمله اخیر خود به احتمال زیاد قصد ارسال این پیام را به بشار اسد دارد: “شاید اوباما پایبند به خط قرمز خود نباشد، ولی ما هستیم.”
بقیه مقاله را اینجا بخوانید

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s