در انتظارخاتمی، رفسنجانی و مشایی

فردا ، شنبه. 
فقط یک روز دیگه مونده به آخر ثبت نام کاندیدها برای انتخابات ریاست جمهوری.
هنوز هیچ خبری ازخاتمی،  مشایی و رفسنجانی نیست.
سوال کلیدی اینست که آیا فردا خبری از آنان خواهد بود؟
به نظر من، البته این حدس کامل هستش، احتمال شرکت آنها به این شرح است:

١. مشایی – ٦٠%

٢. رفسنجانی ٥٠%

٣. خاتمی – ٢٥%
دلایل مختلفی وجود داره که بر اساس ان به نظر من شانس شرکت مشایی ٦٠ % هستش. بزرگترین آنها اینست که رد صلاحیت مشایی درد سر بسیار بیشتری برای بیت رهبری خواهد داشت تا اجازه شرکت او و بعدا انجام تخلف در شمارش آرا.
به نظر من برای رهبری، بزرگرترین و مهمترین اولویت ثبات و آرامش قبل از انتخابات هستش که اگر مشایی را تهدید کنند که نیاید، یا اینکه وی را رد صلاحیت کنند، شاید این ثبات به هم بخورد.
رفسنجانی هنوز معلوم نیست. اگر وی شرکت کند و رد صلاحیت نشود، این اقدام منجر به افزایش حقانیت نظام خواهد شد. ولی او خیلی دشمن دارد. تخمین شرکت او بسیار دشوار است. به نظر من غیبت او در انتخابات برای مشروعیت نظام بیشتر مخرب خواهد بود تا شرکت او، به رغم  تعداد متعدد دشمنانش.
احتمال شرکت خاتمی از همه پایین تر است چون او از دشمنان زیاد تری برخوردار است تا رفسنجانی در سپاه و بیت رهبری، به علاوه اینکه پشتیبانان او  بر خلاف رفسنجانی و مشایی به ان صورت قدرتمند نیستند.
حالا ببینیم فردا چی میشه.
مصاحبه اخیرم با برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی  که دیروز ضبط شد را به شما تقدیم میکنم.
     

One thought on “در انتظارخاتمی، رفسنجانی و مشایی

  1. If Khatami does not enter the election, he has backstabbed Mosavi and Karrubi. He has to enter to finally get rejected by the guardian council. The same goes for Hashemi. Has has to enter. But he is afraid that he will lose face. Khatami is so far a backstabber.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s