نتانیاهو و روحانی

در برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی امروز شرکت کردم و همراه با آقای اکبر گنجی راجع به دیدگاه و اظهارات نتانیاهو به رئیس جمهور جدید ایران و عواقب پیروزی روحانی برای دولت اسرائیل صحبت کردم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s