چالش ها و فرصت های نتانیاهو در مذاکرت جدید صلح با سازمان آزادیبخش فلسطین

دوستان در پادکست جدید چالش ها و فرصت هایی که بنجامین نتانیاهو و دولت اسرائیل در مذاکرات آینده صلح با سازمان آزادیبخش فلسطین روبرو هستند را مطرح میکنم.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s