دموکراسی به سبک ایرانی

26 Jul
معنی  دموکراسی چی هستش؟ در پادکست اخیرم راجع به دیدگاه شخصی خودم به این موضوع , به خصوص شرکت اسلام گرایان در انتخابات آزاد صحبت میکنم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: