روابط ایران و آمریکا: اسراییل، عربستان سعودی

دیروز افتخار شرکت در برنامه افق را داشتم.موضوع برنامه: اسرئیل و عربستان سعودی: کدام بزرگترین مانع پیشرفت روابط بین ایران و امریکا. با هر دو مهمان محترم دیگه اختلاف نظر ۱۸۰ درجه ای داشتم، به خصوص با اقای منشه امیر از رادیو صدای اسرائیل. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s