مصاحبه: پناهجویان آفریقایی در اسرائیل

african refugees
به عبری: “حقوق پناه جویان = حقوق بشر”

 مصاحبه دیروز با بی بی سی فارسی راجع به تظاهرات اخیر پناهجویان افریقیایی در اسرائیل.
این مقوله دردناکی هستش چون من خودم یک زمانی پناه جو بودم. برای همین در تظاهرات برای حمایت آنها قبلا در تل آویو شرکت کردم.
افرادی که از اریتره و سودان فرار کردن به اسرائیل بنظر من بایستی به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شوند. اگر برگردند به کشور هایشان شاید اعدام شوند. بیشتر راجع به این موضوع با رادیو بی بی سی فارسی دیشب صحبت کردم.

امشب هم تلویزیون بی بی سی (برنامه ٦٠ دقیقه) مصاحبه کردند (از دقیقه ٤٣). مجری برنامه ازم پرسید “دین” آنها چیه, من شنیدم دفعه اول “بیم” آنها چیه (دولت اسرائیل ) و دفعه دوم “دید” آنها چیه (دید پناه جویان).
با پوزش.
اکثرپناهجویان مسیحی هستند.

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_newshour_gel.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s