فرق بین شارون و نتانیاهو

در مصاحبه اخیرم با بی بی سی فارسی راجع  به واکنش مقامات اسرائیلی و مردم اسرائیل به در گذشت آریل شارون, میراث سیاسی او, و فرق بین نتانیاهو و آریل شارون و اشتباهاتی که وی مرتکب شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s