مئیر جاودانفر- شرکت دربحث هفته: آیا ایران و غرب به هم نزدیک ‌می‌شوند؟

دو روز پیش در میزگرد بخش افغانستان رادیو بی بی سی شرکت کردم. همراه با دو کارشناس فارسی و دری زبان دگر راجع به توافقات اخیر بین ایران و گروه ١+ ٥, دیدگاه عاملهای داخلی در ایران اسرائیل و امریکا به مذاکرات ژنو ,  تاثیر عربستان روی روند مذاکرات و آیا اینکه کدام طرف بیشتر توانست با این توافقنامه امتیاز کسب کند تبادل نظر کردیم.

میتوانید اینجا به میزگرد ما گوش بدهید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s