ایران, لابی ایپک در امریکا و اسرائیل

اخیرا گروه لابی ایپک (AIPAC) که یکی از قدرتمند ترین گروه های طرفدار اسرئیل در کنگره و سنا امریکا هستش تصمیم گرفت که سیاست خود را عوض کند و از تحریمات جدید علیه دولت ایران در کنگره امریکا حمایت نکند.
چه دلایلی منجر به عوض شدن ناگهانی سیاست این لابی شد؟
آیا پرهیز لابی ایپک از طرفداری تحریمات جدید علیه دولت ایران بر اساس یا بر خلاف اهداف و تمایل دولت اسرائیل هستند؟
اینها بعضی از سوالاتی هستند که همراه با علی الفونه متخصص ایران در فدراسیون دفاع از دموکراسی و پروفسور محسن میلانی از دانشگاه فلوریدا جنوبی در برنامه “صفحه ٢” بی بی سی فارسی امروز مطرح کردیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s