اظهارات زیباکلام و تندروهای اسرائیل و عربستان

مقاله اخیرم که به فارسی برای بی بی سی فارسی نوشتم.

خلاصه:
– “من کشور اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم چرا که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است.”
این اظهار نظر صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که در مناظره “تعامل انقلاب اسلامی با غرب” در دانشگاه امام صادق بیان شد چیزی کم تر از یک کابوس برای تندرو های اسرائیلی نیست.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s