مصاحبه: چه کسی در ایران تصمیم انتقال اسلحه به نوار غزه را گرفت ؟

 در چند ماه اخیر ما شاهد تلاش دولت ایران برای کاهش تنش با اسرائیل بودیم.

پس سؤالی که باید کرد اینست که چه گروهی در ایران تصمیم جنجال آمیز فرستادن اسلحه به غزه را گرفت و چرا؟

در مصاحبه اخیرم با بی بی سی فارسی راجع به این موضوع صحبت کردم.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s