مصاحبه: دلایل و عواقب تعلیق شرکت اسرائیل در مذاکرات صلح

​کمی بعد از  تشکیل دولت همبستگی  بین گروه  فتح به رهبری محمود عباس ​و گروه  فلسطینی حماس, دولت اسرائیل تصمیم گرفت که شرکت خود را درمذاکرات صلح تعلیق دهد .
در مصاحبه دیشبم در مورد دلایل و عواقب تصمیم اخیر اسرائیل با رادیو بی بی سی فارسی گفتگویی داشتم.

امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s