مصاحبه: فروش اسلحه از اسرائیل به ایران

14 May
چند روز پیش در اخبار شنیدیم که یک دلال اسلحه اسراییلی به فروختن قطعات هواپیما جنگی به ایران متهم شده.
در عین  حال دولت امریکا خواستار استرداد وی به ایالات متحده شده  است.
در مصابحه اخیرم  با بی بی سی فارسی در مورد سابقه فروش اسلحه از اسرائیل به ایران و  دلیل ان گفته گویی  داشتم.
به گزارش و مصاحبه میتونید اینجا گوش بدهید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: