مصاحبه : عواقب سفر پاپ فرانسیس به اسرائیل و فلسطین

اول این هفته پاپ فرانسیس به فلسطین و اسرائیل سفر کرد. 
در مصاحبه اخیرم  با بی بی سی فارسی در مورد تاثیر این سفر روی روند صلح, و نقاط مهم این سفر برای دولت اسرائیل و دولت محمود عباس صحبت کردم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s