شرکت در میزگرد برنامه افق: مصر , اوباما و سوریه

ببینم, چرا بعضی از هموطنان گرامی ایرانی من تا میشنون که ژنرال ال سی سی مصر کوده تا کرد کفرشون در میاد؟
پس این کوده تا نبود؟
ارتش دولت منتخب را بیرون کنه این کوده تا نیست؟ حالا بگیم چند صد هزار نفر هم تو خیابون ها باشند. دموکراسی بر اساس شمارش رای هستش یا براساس شماره تظاهر کنندگان؟ تازه شماره تظاهر کنندگان در اقلیت بود.
دوستان عزیز در فیسبوک که میگید از مرسی دفاع نکن: من از مرسی بدم میاد, ولی معنی دموکراسی این نیست که رهبر فقط بایستی کسی باشه که من یا شما ازش خوشمون میاد .
دوما چرا اوباما خط قرمز برای اسد کشید و وقتی اسد ان را با استفاده سلاح شیمیایی رد کرد اسد را تنبیه نکرد؟ به نظر من این اشتباه محض بود. در مورد این مسائل دیشب در برنامه افق با همکاران عزیز حسین علیزاده , امیر طاهری و سیامک دهقانپور گفتگویی داشتم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s