شرکت در میزگرد برنامه افق: مصر , اوباما و سوریه

29 May

ببینم, چرا بعضی از هموطنان گرامی ایرانی من تا میشنون که ژنرال ال سی سی مصر کوده تا کرد کفرشون در میاد؟
پس این کوده تا نبود؟
ارتش دولت منتخب را بیرون کنه این کوده تا نیست؟ حالا بگیم چند صد هزار نفر هم تو خیابون ها باشند. دموکراسی بر اساس شمارش رای هستش یا براساس شماره تظاهر کنندگان؟ تازه شماره تظاهر کنندگان در اقلیت بود.
دوستان عزیز در فیسبوک که میگید از مرسی دفاع نکن: من از مرسی بدم میاد, ولی معنی دموکراسی این نیست که رهبر فقط بایستی کسی باشه که من یا شما ازش خوشمون میاد .
دوما چرا اوباما خط قرمز برای اسد کشید و وقتی اسد ان را با استفاده سلاح شیمیایی رد کرد اسد را تنبیه نکرد؟ به نظر من این اشتباه محض بود. در مورد این مسائل دیشب در برنامه افق با همکاران عزیز حسین علیزاده , امیر طاهری و سیامک دهقانپور گفتگویی داشتم.

%d bloggers like this: