مئیر جاودانفر در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی:بحران غزه از دیدگاه حقوق بین الملل

دیروز مهمان برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی بودم.
موضوع برنامه درگیری های اخیر در غزه و دیدگاه حقوق بین الملل.
از من سوال شد که به عنوان یک شهروند اسرائیل چقدر رفتار ارتش اسرائیل را مشروع و مناسب میبینم.
جواب من: به عنوان یک شهروند اسرائیلی اگر از من تقاضی رفتن به جنگ میشد, من به ارتش اسرائیل ملحق میشدم.
چرا؟
در میزگرد زیر توضیح من را بشنوید, به علاوه دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد و مهراد واعظی نژاد، کارشناس مسائل خاورمیانه.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s