مصاحبه با مئیر جاودانفر: جنگ بین اسرائیل و حماس یا اسرائیل با فلسطین؟

1 Aug

دیشب بخش فارسی بی بی سی با خانم حنان اشروی عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین مصاحبه کرد.

بعد از ان برای واکنش به این مصاحبه با من گفتگو شد. سوال هایی مطرح شد مثل:

آیا هدف اسرائیل اتش  بس یک جانبه است؟
آیا میشه از فلسطینیها انتظار داشت که دست از جنگ بردارند؟
ایا جنگ کنونی بین اسرائیل یا حماس است یا بین اسرائیل و تمام فلسطینیها؟

در مورد یک دروغ بزرگ در اسرائیل و دروغ دیگری که در فلسطین گفته میشه هم صحبت کردم. به مصاحبه میتوانید اینجا گوش بدهید.

%d bloggers like this: