مصاحبه با مئیر جاودانفر: دلایل و عواقب تصرف جدید اراضی کرانه باختری توسط دولت اسرائیل

دولت اسرائیل, به رهبری بنجامین نتانیاهو پریروز اعلام کرد که  ٤٠٠  هکتار از اراضی کرانه باختری تصرف خواهند شد.
این اقدام غیر مترقبه بود.
در مورد دلایل و عواقب این اقدام دولت اسرائیل با بی بی سی فارسی گفتگویی داشتم که اینجا میتوانید بشنوید.
لطفا به اشتراک بگذارید .