مصاحبه با بی بی سی فارسی: آیا در راه انتفاضه جدید هستیم؟

​دیروز دو اسرائیلی در حملات تروریستی کشته شدند, امروز ارتش اسرائیل یک جوانان فلسطینی را کشت, هفته پیش در اورشلیم ٢ شهروند اسرائیلی کشته شدند, چند روز بعدش شهروند عرب اسرائیلی ٢٢ ساله در داخل اسرائیل کشته شد. هفته قبلش در اورشلیم…و و و و.
آیا در راه انتفاضه جدید هستیم؟
در مصاحبه اخیرم با رادیو بی بی سی فارسی در مورد این موضوع و تنش های اخیر گفتگو کردم.