مصاحبه: حمله دیروز به کنیسا در اورشلیم

در مصاحبه امروزم با رادیو بی بی سی فارسی در مرد حمله دیروز به کنیسا در قسمت غربی اورشلیم که 5 نفر کشته به جا گذاشت گفتگو کردم.
به نظر من, حمله دیروز برای همه اسرائیلی ها چه از چپ و چه از راست, عبور از خط قرمز بود.