لایحه جدید دولت نتانیاهو: یهودی بودن اسرائیل علیه دموکراسی بودن اسرائیل

کابینه ١٥ نفره دولت بنجامین نتانیاهو ٢ روز پیش لایحه ای جنجال آمیز را تصویب کرد.
 اگر این لایحه در مجلس اسرائیل (کنست) تصویب شود, در مواقعی که بین چهره و شخصیت یهودی کشور اسرائیل با قوانین دموکراسی اختلافاتی به وجود اید , یهودی بودن اسرائیل ارجح خواهد بود.
در مورد این لایحه و عواقب ان پریروز با بی بی سی فارسی گفتگویی داشتم.