مصاحبه با بی بی سی: آیا طرح اخیر فلسطینی ها در سازمان ملل موفق خواهد شد؟

15 Dec
فلسطینی ها قصد دارند که طرح خود را در سازمان ملل برای تاسیس کشور فلسطین ارائه کنند.
در گفتگوی اخیرم با رادیو بی بی سی فارسی در مورد این طرح , عواقب ان در داخل اسرائیل , و اینکه چه سیاستی را جامعه بین الملل برای رسیدن به صلح بایستی اتخاذ کنه گفتگو کردم.
ارادتمند
مئیر
%d bloggers like this: