پذیرش طرح فلسطینی در سازمان ملل محافظه کاران اسرائیلی را تقویت خواهد کرد

18 Dec
در مصاحبه اخیرم با بخش فارسی رادیو فرانسه در مورد طرح جدید فلسطینی ها در سازمان ملل و تقویت راست گرایان اسرائیلی از عواقب این طرح گفتگو کردم.
میتوانید اینجا محتوای گفتگو را بخوانید یا گوش بدهید.
%d bloggers like this: