مصاحبه: چرا از اقدام اخیر دولت روحانی برای شهدای یهودی جنگ قدردانی کردم

در مصاحبه امروز با آقای بیژن فرهودی برای کیهان لندن در مورد این مسائل گفتگوی داشتم: Hassan_Rouhani
 – پیشنهاد اخیر روحانی برای همه پرسی در ایران
– دلیل قدر دانی من از دولت حسن روحانی برای گرامیداشت شهدای کلیمی جنگ ایران و عراق
– انتخابات آینده در اسرائیل و اینکه آیا دولت جدید تاثیری روی سیاست اسرائیل در قبال برنامه اتمی ایران خواهد گذاشت؟