اهداف نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره امریکا چیست ؟

– اهداف اصلی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای سفر کردن به امریکا و نطق کردن در کنگره چیست؟ ​netan-small
– آیا چنین سفری میتواند به سود یا به ضرر حزب لیکود تمام شود؟
– دیدگاه مردم اسرائیل در مورد این برنامه آقای نتانیاهو در امریکا چیست؟
در مورد این مسائل با بخش فارسی رادیو بی بی سی فارسی گفتگویی داشتم.