چرا و چگونه نتانیاهو دوباره پیروز شد ؟

– قبل از انتخابات اخیر اسرائیل, نتانیاهو خودش ابراز شک و تردید در مورد پیروزی حزبش در انتخابات کرده بود. Benjamin_Netanyahu_portrait
– بر اساس تمام نظر سنجی های قبل از انتخابات, لیکود از رقیبش عقب بود.
– در اسرائیل تعدادبسیاری از مردم از وضع اقتصادی کشور ناراضی بودند.
پس چرا مردم اسرائیل دوباره به نتانیاهو رای دادند؟ 
نتانیاهو چگونه آنها را دوباره متقاعد کرد؟ 
در میزگرد اخیر برنامه افق صدای امریکا, همراه با آقای رسول نفیسی و منشه امیر در مورد این سوالات گفتگو کردیم.