مصاحبه: اهود اولمرت و پدیده فساد در سیاست اسرائیل

چند روز پیش اهود اولمرت, نخست وزیر اسبق اسرائیل به کلاهبرداری محکوم شد. پارسال به خاطر فساد به شش سال زندان محکوم شده بود. به خاطر اتهامات جدید کلاه برداری, هشت ماه به مجازات او اضافه شد.

در مصاحبه اخیرم با رادیو فردا در مورد پدیده فساد در اسرائیل و دیوان قضایی این کشور صحبت کردم

https://soundcloud.com/radio-farda/qet4wiq56mfm

.