گفتگو با مئیر جاودانفر

11 Jun

مصاحبه اخیرم با بخش فارسی رادیو فرانسه در مورد: روابط اسرائیل و امریکا و دیدگاه های مختلف در اسرائیل در مورد تهدید برنامه هسته ای ایران و تاثیر احتمالی ان بر امنیت اسرائیل .

%d bloggers like this: