​مصاحبه: سفر منطقه ای دو وزیر ایرانی و آمریکایی به خاورمیانه

​دو شب پیش در برنامه افق صدای امریکا شرکت کردم و در مورد اهداف سفر وزرای امریکا و ایران به کشورهای مختلف در خاور میانه با دکتر علیرضا نوریزاده، و دکتر جلیل روشندل ​تبادل نظر کردیم