مصاحبه: جنگ حکومت ایران علیه اسرائیل جنگ تحمیلی است

در مصاحبه اخیرم با آقای بیژن فرهودی خبر نگار روزنامه کیهان لندن در مورد این مسائل گفتگو کردم:
– احتمال بروز جنگ بین نیروهای حامی رژیم سوریه و اسرائیل و چرا
– انگیزه نیروی سپاه قدس برای ایجاد تنش در مرز اسرائیل و سوریه و انطباق این سیاست با سیاست های دولت روحانی در منطقه.
اظهارات اخیر ایهود باراک رئیس اسبق دفاع اسرائیل در مورد سه تصمیم مختلف برای حمله به ایران در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲
– جنگ کنونی بین ایران و اسرائیل جنگی تحمیلی است. اسرائیل هیچ وقت این جنگ را نمیخواست. رژیم ایران این جنگ را به اسرائیل در اوائل انقلاب تحمیل کرد.