تفریح روز جمعه یک خانواده اصفهانی در تل آویو

4 Sep
یکی از هنر پیشه های معدودی که پدر اصفهانی من دوست داره. به نقل او مرحوم ارحام صدر هم هنرمند بینظیری بود و هم انسانی محترم  که  برای اعضای جامعه کلیمی اصفهان احترام قائل بود. روحش شاد.
DSC_0096
%d bloggers like this: