تفریح روز جمعه یک خانواده اصفهانی در تل آویو

یکی از هنر پیشه های معدودی که پدر اصفهانی من دوست داره. به نقل او مرحوم ارحام صدر هم هنرمند بینظیری بود و هم انسانی محترم  که  برای اعضای جامعه کلیمی اصفهان احترام قائل بود. روحش شاد.
DSC_0096