مصاحبه با صدای امریکا:  نگرانی های احزاب و مردم اسرائیل از توافق اتمی با ایران

در مصاحبه امشب در مورد نگرانی های احزاب مختلف اسرائیل و مردم اسرائیل راجع به توافق اتمی با ایران و انتقاد در اسرائیل به سیاست ضد اوباما نتانیاهو اظهار نظر کردم.