معجزه است که علی اکبر صالحی روی تریبون مجلس سکته نکرد

داشتم به سخنرانی امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مجلس گوش میدادم.
چیزی که جالبه اینکه چقدر “خودی های” نظام هر روز کمتر میشند, و  اونهایی که هنوزخودی هستند وحشی و نادان.
آرزوی مرگ و دفن چنین کسی زیر سیمان یک طرف, حالا اونهایی که چنین تهدیدی را میکنند اصلا میدونستند یا میدوند سانتریفوژ چه شکلیه؟ فرق بین آب سنگین و غنی سازی چیه؟
واقعا معجزه است که علی اکبر صالحی روی تریبون مجلس سکته نکرد.
همانطور که در مقاله سوم آگوست در سایت تبلت نوشتم, خود روحانی و دولتش میتونند بزرگترین قربانیان این توافق بشوند.
تهدیدات علیه صالحی و ظریف,  به علاوه حملات مکرر و متعدد علیه روحانی احتمال محقق شدن چنین سناریو رو به شدت افزایش داده.
گوسفندهای قربانی نرمش قهرمانانه رهبری در مذاکرات هسته ای.