​صالحی به حسینیان تازه بدهکار هم شد ​

دیروز در مجلس, روح الله حسینیان عضو فراکسیون رهروان ولایت علی اکبر صالحی را تهدید به مرگ کرد

“شما را اعدام می‌کنیم و در رآکتور اراک دفن می‌کنیم و روی تان سیمان می‌ریزیم.”

امروز حسینیان خودش افتاد تو بیمارستان, و “به دلیل عارضه قلبی و فشار سنگین” بستری شد.

صالحی برای احترام امروز رفت عیادت کسی که دیروز تهدیدش کرد​ه بود. ​

 !تازه بدهکار هم شد

https://instagram.com/p/8voWCzBPJE/?taken-by=etedal_ir