ماده روانگردان کاپتگان و جنگ سوریه

:به نقل بی بی بی سی فارسی

شاهزاده عبدالمحسن بن ولید بن عبدالعزیز عربستان همراه با چهار مرد دیگر در فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت لبنان بازداشت شده‌اند. دلیل بازداشت آنها حمل بزرگ‌ترین مقدار مواد مخدر گزارش شده که در این فرودگاه به ثبت رسیده است.

یکی از این مواد مخدر قرص آمفتامین کاپتگان بود. این مواد مخدر که ماده روانگردان هم هست در سوریه هم تولید میشه, هم صادر میشه به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس, و هم شورشیان در خود سوریه از این قرص استفاده میکنند برای افزایش قدرت فیزیکیشان. به نقل روزنامه گاردین, صادرات این قرص مخدر یکی از عواملی هستش که منجر به طولانی شدن جنگ در این کشور شده.

از شما دعوت میکنم که به این مصاحبه جالب بی بی سی فارسی با دکتر افشین شاهی از دانشگاه برادفورد در  مورد این موضوع گوش کنید.