به عنوان یک یهودی ایرانی: به هموطنان ترک اذری تبریک میگم

به هموطنان ترک آذری تبریک میگم که اخیرا از حق و عزت خودشون علیه توهین برنامه فیتیله دفاع کردند.
احمدی نژاد ۸ سال قتل عام ۶ میلیون از همکیشان من را در تنورهای گاز هیتلر و جوخه های اعدامش مسخره کرد, و گفت هولوکوست  “افسانه”و “ دروغ بزرگی” است.
کی از ما دفاع کرد؟
همان هموطنان عزیز ایرانی که از شرکت در تظاهرات در لندن و نیو یورک علیه دخالت نظامی امریکا در عراق و سیاستهای اسرائیل دریغ نمیکردند, حاضر نبودند ۵ دقیقه از وقت خودشون رو برای ابراز همدردی با هموطنان کلیمی خودشون صرف کنند. احمدی نژاد هشت بار اومد سازمان ملل, حتی پنجاه نفر از هموطنان مسلمان عزیز ایرانی ما جمع نشدند جلوی سازمان ملل علیه انکار هولوکاست او تظاهرات کنند

ما یهودی های ایرانی حتی ارزش اون رو هم نداشتیم.
وقتی ۷۰ سال پیش اجداد من را در محله جوباره اصفهان به قصد مرگ کتک میزنند, بهشون توهین میکردند و میگفتند “جهود نجس”, هیچ خدایی نبود به دادشون برسه.
ببخشید اگر انتظار دارم که در این دور و زمونه هموطنان ایرانیم فقط, ف-ق-ط, وقتی احتییاجشون داریم, با ما احساس همبستگی و همدردی کنند.

هم بایستی تهمت به مردم ترک آذری را محکوم کرد, و هم کسانی که از این موضوع سو استفاده کردند برای شعار های جدایی طلبی. همیشه مخالف گروه های جدایی طلب در ایران بودم و خواهم بود. 

باز به هوطنان آذری تبریک میگم, چون چون علیه توهین این برنامه ساکت نموندند . به قول معروف “کس نخارد پشت من, جز ناخن انگشت من.”