شهید خلبان روسی؟

همان روسیه که​ حرم  ​ امام رضا در مشهد را به توپ بست و صد ها نفر را در آنجا کشت, همان روسیه که هزاران هزار مسلمان چچن را کشت و آواره کرد, خلبان کشته شده اش امروز درسوریه به عنوان یک “شهید دافع حرم” توصیف شد.