بازگشایی دفتر نمایندگی اسرائیل در ابوظبی

امروز صبح (ساعت پنج و نیم) با رادیو بی بی سی فارسی گفتگو ای داشتم در مورد تصمیم دولت ابوظبی برای تاسیس دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان بین المللی انرژی تجدید پذیر در خاک این کشور