به روزترین ایستگاه صلواتی راهپیمایی اربعین امسال

خلاقیت در راهپیمایی اربعین امسال. انشاالله نماز همه قبول باشه.