ایران بر سر دوراهی: دشمنی با عربستان یا اسرائیل

برای ایران, حل اختلافاتش با اسرائیل در مقایسه با حل اختلافاتش با عربستان سعودی آسانتر خواهد بود چون

 برخلاف دشمنی عربستان اما دشمنی اسرائیل با حکومت ایران بر اساس دین نیست. اسرائیل نه تنها با کشورهای مسلمانی چون مثل مصر و اردن و قطر روابط دیپلماتیک دارد، بلکه یکی از بزرگترین خریداران اسلحه اسرائیل و هم پیمانش در منطقه کشور شیعه جمهوری آذربایجان است.

حل اختلافاتی که دلایل آن ها ژئو پولیتیک و سیاسی است در مقایسه با مشکلات دینی و ملی بسیار ساده تر است.

و…

ادامه دشمنی همزمان با اسرائیل و عربستان در منطقه برای منافع ملی ایران، حتی برای منافع طرفداران سر سخت حکومت بیش از پیش هزینه خواهد داشت. ایران، حتی بدون تحریم های بیشتر در آینده توان درگیری همزمان با این دو کشور را نخواهد داشت.

 اینها شماری از نتایج مقاله چاپ شده بنده در سایت بی بی سی فارسی در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴  هستند که بخاطر تحولات اخیر بین ایران و عربستان دوباره به یادش افتادم