نیروهای “خودسر” در نظام جمهوری اسلامی ایران

در هفته اخیر شاهد حمله نیروهای “خود سر” به سفارت و کنسولگری عربستان در مشهد و تهران بودیم.
آیا این نیروها خود جوش هستند؟ مستقل هستند؟ یا اینکه با دستگاه های امنیتی نظام رابطه دارند؟

نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد این نیرو ها چیست؟ 

گزارش امروز اخبار چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی در مورد این نیرو رو اینجا میتونید بشنوید.