​دلواپسان از چی نگرانند؟

​به نقل ​کانال “ننگ بر اصلاحات” در  اینستاگرام:
​​” داره اونا رو متقاعد میکنه که اگر ما تو این مذاکرات شکست بخوریم مردم در انتخابات مجلس پاسخ ما رو خواهند داد ودیگر به حزب ما رای نخواهند داد همین نشون میده که اینها تمام هم و غمشون پیروزی در انتخابات مجلس بوده نه دلشون واسه مردم سوخته و نه برا تحریم…..”