​اشتباه ​رفسنجانی ?

در دراز مدت حمله دیروز آیت الله رفسنجانی به شورای نگهبان میتونه نه فقط برای خودش بلکه برای حامیانش, از جمله حسن روحانی گران تمام بشه.