چالش خشکسالی در #ایران: آغاز درگیریهای بین شهری و قومی ؟

در مقاله ای که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ برای سایت ال مونیتور نوشتم , در مورد عواقب ممکن خشکسالی چند نقطه را پیشبینی کردم, به خصوص امکان افزایش تنش بین شهرها و قوم های مختلف در ایران.

بر آساس این مقاله جدید در رادیو زمانه, متسفانه به نظر میاد که این پیشبینی در حال محقق شدن هستش.

محمد درویش در پیوند با معضلی که آب در شهرهای مختلف ایجاد کرده، گفته است: «غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب باعث شده است که مردم الیگودرز چشم دیدن قمی‌ها را نداشته باشند، چون می‌گویند آن‌ها آب ما را می‌دزدند. باعث شده که مردم سامان چشم دیدن کاشانی‌ها را نداشته باشند، چون می‌گویند طرح تونل گلاب یک و دو آب ماست و درگیری شده است. ورزنه‌ای‌ها با یزدی‌ها، خوزستانی‌ها با اصفهانی‌ها و بروجنی‌ها با رفسجانی‌ها در افتادند. سد تالوار دارد بین زنجان و همدان تنش ایجاد می‌کند و جریان‌های پان ترکسیم در ارومیه تقویت شده است، به خاطر این‌که می‌گویند فارس‌ها از عمد ۷۲ سد روی ۱۱ رودخانه ما زدند و می‌خواهند تمدن ما را نابود کنند.»