التماس دعا برای استاد شجریان

چند روز پیش ویدیویی در فیسبوک دیدم که در ان استاد شجریان با سر تراشیده نشسته بود و صحبت میکرد.
بعد شنیدم که ایشون مبتلا به سرطان شدند.
از این خبر بسیار متاثر شدم.
 استاد شجریان پدر موسیقی سنتی ایران هستند. موسیقی و ترانه های ایشان متجلی زیباترین خاصیت های فرهنگ ما هستند.
با این نماز که قسمتی از مزامیر حضرت داوود (تهیلیم ) هستش  از پروردگار شفای ایشان را میطلبم و خواهش میکنم که مراقب سلامتی ایشان باشد.