اگر بجای روسیه, امریکا….

 به نقل سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران, هنوز سیستم اس ۳۰۰ که خود روسها تولیدش رو در سال ۲۰۱۱ متوقف کردند تحویل داده نشده..
اگر بجای روسیه, امریکا در ساختن نیروگاه بوشهر ۱۰ سال و در انتقال سیستم ضد موشکی   ۸ سال تاخیر میکرد, واکنش آقایون “انقلابی” در ایران چی می بود؟
هنوز اجازه میدادند که دوباره از امریکا اسلحه خریده بشه؟