مصاحبه:اسرائیل, ایران و جنگ در سوریه

دیدگاه اسرائیل در مورد حضور نیروهای ایرانی در سوریه چه هستش؟
آیا اسرائیل قصد ورود به جنگ کنونی در سوریه را داره؟
آیا اغتشاشات بین احزاب و شخصیت ها سیاسی در ایران روی سیاست حکومت و دولت ایران در قبال اسرائیل تاثیر گذارند؟
در مورد این مسائل با آقای بیژن فرهودی خبرنگار کیهان لندن گفتگو کردم.