توصیف وزیر دفاع جدید اسرائیل در یک توییت

22 May

 و مانند مرجع تقلید روسیش هم فاسده و هم نژاد پرست و اقتدار گرا

%d bloggers like this: